• TRABZON ARAŞTIRMALARI MERKEZİ VAKFI


  Tamev'in Amacı ve Çalışma Alanları

  Vakfın amacı Trabzon ve çevresinin dil, tarih, kültür, doğa, ekonomi ve eğitim konularında araştırma yapmak, yapılan çalışmaları toplumun bilgisine sunak, böylelikle ülkemizin kültürel, ekonomik gelişmesine ve çağdaşlaşmasına katkıda bulunmak.

  Faaliyet Alanları:

  Vakıf, amacını geliştirmek için aşağıdaki alanlarda calışmalarını yapar:
  • Trabzon'un tarihsel, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerini tesbit etmek, ortaya çıkarmak.
  • Tarihsel belge, yayın, film, afiş, fotoğraf vb. Güç bulunan yayınları bir araya getirerek Trabzon Arşivi'ni kurmak ve korumak, bu arşivi her türlü modern teknolojik imkanları kullanarak ilgililerin kullanımına sunmak.
  • Yokolma süreciyle karşı karşıya bulunan tarih, kültür ve insan değerlerinin teknolojik imkanlar kullanılarak tesbiti ve uzun süre korunabilmeleri için teknik önlem almak Trabzon halk sanatlarının, kültürünün ve doğasının sunduğu Trabzon Müzesi'ni kurmak ve işletmek
  • Tarihsel, kültürel ve sanatsal değerlerinin bozulmasını ve yokolmasını önlemek, korumak ve restore edip tanıtmak.
  • Trabzon ve çevresinin tanıtımı amaçlayan kültürel amaçlı turistik geziler düzenlemek, bu gezilerin tanıtım ve reklamını yapmak.
  • Örnek turistik girişimlerde bulunmak, tesisler açmak, kiralamak, işletmek
  • Trabzon tarih ve kültürünün ele alındığı, tanıtıldığı radyo ve televizyon programları, belgeselleri hazırlamak ve yayımlanması için imkanlar yaratmak.
  • Festival, panel, sempozyum, anma toplantıları düzenlemek.
  • Trabzon ve çevresinin doğal ve mimari zenginliklerinin korunmasına yönelik çalışmalar yapmak.
  • Yasal koşullara uymak ve gerekli izin ve ruhsatları almak kaydıyla, her düzeyde eğitim ve öğretim kurumlarının kurulması işe kurslar, yaz okulları ve seminerler düzenlemek. İlgili kurumlar, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, vakıflar ve derneklerle iletişim kurarak ortak faaliyetler düzenlemek, dayanışma sağlamak
  • Trabzon konusunda araştırma ve inceleme yapanlara destek sağlamak, yapıtların yayınlanmasına ve dağıtımına katkıda bulunmak, teşvik ödülleri vermek, yarışmalar düzenlemek.
  • Ülke kültürüne, eğitimine, bilimine ve sanatına, edebiyatına katkıda bulunmuş olanlara yardımcı olmak, huzurevi açmak. Gerçek ve tüzel kişilerle kısmen veya tamamen sponsorluk

  İlk Kurucu Üyeler

 • İzzet Gündağ KAYAOĞLU (vefat)
  Mustafa DUMAN
  Bilgin AYGÜL
  Bülent BAŞ

 • Kurucular Kurulu Üyeler Listesi

 • Bilgin AYGÜL
  Mustafa DUMAN
  Yılmaz BAHADIR
  İbrahim CAN
  Ömer Faruk CİRAVOĞLU
  Öner CİRAVOĞLU
  Kadri ÇOBAN
  İzzet Gündağ KAYAOĞLU (vefat)
  Ömer KAYAOĞLU (vefat)
  Celalettin ALGAN (vefat)
 • Ekrem DUMAN
  Mustafa Kemal DUMAN
  Kudret EMİROĞLU
  Necdet ERGÜNEY
  Şenay ERYAVUZ
  Bekir GERÇEK
  Akif HAMZAÇEBİ
  Necmettin KARADUMAN (VEFAT)
  Mustafa DUMAN
  Erdal ATALAY
 • Volkan KONAK
  Emine KUĞU
  Erkan ÖNSEL
  Mustafa Kemal Sayıl (vefat)
  Volkan SEYMEN
  İhap SUBAŞI
  Hamdi Beşir YÜKSEL
  Bilgin AYGÜL
  Ali Kemal TUFANYAZICI
 • Gülnaz Teymur GEZGİN
  Hüseyin KARAER
  Coşkun OFLUOĞLU
  Taşkın OFLUOĞLU
  Raif ÖZBEN
  Nedret SEKBAN
  Orhan AKAN
  Eşay ÖNGÜR
  Vehbi TOSUN
  Taylan ÜNER
 • Yönetim Kurulu

  Başkan: Necmettin KARADUMAN (VEFAT)
  Başkan Yardımcısı: Taylan ÜNER
  Genel Sekreter: Mustafa Kemal DUMAN
  Sayman: Ali Kemal TUFANYAZICI
  Üye: Erdal ATALAY
  Üye: Bilgin AYGÜL
  Üye: Bülent BAŞ


Trabzon ile ilgili web siteleri:

Trabzon Belediyesi Tanıtım Filmi:
http://www.trabzon.bel.tr/Trabzon/Bolum1.html

Genel Bilgi:

http://tr.wikipedia.org/wiki/Trabzon_(il)
http://www.trabzon.gov.tr/
http://www.trabzon.org/
http://www.trabzonkulturturizm.gov.tr/ana-sayfa/1-34504/20130120.html
http://www.karalahana.com/karadeniz/trabzon.htm